ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผอ.สพป.ชบ.๓ ด้วยความยินดียิ่ง

ผอ.สพป.ชบ.3

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์

 

รอง ผอ.สพป.ชบ.3

 


 

 

 

 

 


(ค้นหนังสือย้อนหลัง
ก่อน ๒๓ ก.ย. ๕๔ ได้ที่นี่)

 


หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ฯ

 


 

 

 

 

 

 

 


รายการการศึกษาเพื่อประชาชน
ทุกวันอังคาร 16.00-17.00 น.
สวท.ชลบุรี 99.75 MH

e-news สพป.ชลบุรี เขต 3

e-network สพป.ชลบุรี เขต 3 

 

 

 

 

 
Download จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนฯ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนฯ ....อ่านต่อ 

 

คู่มือการวิจัยในสถานศึกษา
คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์:ศิลปะเด็กปฐมวัย

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี ฯ ประจำปี 2554 "รอบคอบรู้ติด มีจิตสาธารณะ "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
คำขวัญวันครู ประจำปี พ.ศ. 255453 "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 วิสัยทัศน์
: สพป.ชบ.๓ เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา มุ่งประสิทธิภาพ ผลการประเมินระดับดีมาก
ค่านิยม : ทุกคนใน สพป.ชบ.๓ ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และมุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียน
เป้าหมายการพัฒนา : ๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. สพป.ชบ.๓ และสถานศึกษามีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ห้องเรียนติดต่อ สพป.ชลบุรี เขต 3 โทร. 038 234 218 - 20
ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารติดต่อ e-mail : ponla_17@hotmail.com

 

ขอเชิญไหว้พระออนไลน์ ทั่วประเทศ ...คลิกที่นี่ได้เลย
โครงการพัฒนาข้าราชการครู ฯ เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ .....คลิกที่นี่......
ว็บไซท์การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ....คลิกที่นี่ค่ะ....
ลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ...... คลิกที่นี่ได้เลย
ขอเชิญปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา" ตลอดทั้งปีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาฯ และลงนามในโครงการ "ชอบพูด ต้อง พูดชอบ" ผ่านทางหน้าเว็บไซต์... ดูรายละเอียด
อบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่อพัฒนาครูและบุคลากรฯ (GURU Online)...ดูรายละเอียด
เว็บไซต์์สถานศึกษา
ในสังกัด
สพป.ชบ.3
เว็บไซต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


เว็บไซต์สำนัก
ในสังกัด สพฐ.

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไฟล์บีบอัด : Zip)........
แผปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555 (ไฟล์บีบอัด : Zip)........

แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ........
องค์ประกอบและรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พ.ศ. 2555
คู่มือการวิจัยในสถานศึกษา ........
คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์:ศิลปะเด็กปฐมวัย ........
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนหลักสูตร ฯ ปี 2553 สพท.ชบ.3.............
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 .......

คู่มือประเมินสมรรถนะครู.............................
แบบฟอร์มเอกสารทางราชการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ........ข้อมูลสารสนเทศ

ข่าวสารจากสำนักต่าง ๆ ใน สพฐ.

ไทยรัฐ / เดลินิวส์ / กรุงเทพธุรกิจ / คมชัดลึก / ผู้จัดการ / มติชน / ข่าวสด / สยามสปอร์ต / คิกออฟ / ไทยโพสท์ / มติชนสุดสัปดาห์ / เนชั่นสุดสัปดาห์ / ประชาชาติธุรกิจ / ฐานเศรษฐกิจ / รวมหนังสือพิมพ์ 26 ฉบับในหน้าเดียว อัพเดททุก 60 นาที / ข่าวการศึกษา จากหนังสือพิมพ์หลายฉบับ / ข่าวสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานทำ

Network Administrator & Web Master Chonburi 3 TEAM
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14 / 42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   20150
0 3823 4218 - 20
e-mail : cbi.3@hotmail.com